GSM pracenje preko SMS-a 

CRO 450 samoposluzni ledomat ima opciju pracenja rada ledomata preko SMS poruka koje javljaju da li je rad ledomata OK ili ERR .
Ukoliko ledoomat ne funkcionira ispravmo aparat ce Vam automatski javiti SMS porukom , te ce Vas uputiti koji dio ne funkcionira kako treba . Samoposluzni ledomat ima rasporedene senzore koji nece zaustaviti prodaju na ledomatu nego ce samo preko SMS poriuke upozoriti servisera ili vlasnika kakvu gresku ocitava ledomaat , tako da nece biti potrebe za odlaskom na lice mjesta .
Ovakav sistem je osmisljen kako bih omogucijo vlasniku ledomata bolju kontrolu nad samoposluznim ledomatom bez obzira gdje se nalazio znati ce kako se samoposluzni aparat ponasa i da li radi normalno te ukoliko ne radi kako treba znati ce serviseru javiti koji je problem.
Samoposluzni ledomat ima senzor na vratima tako da Vam javlja svaki puta kada netko otvori vrata .
Sto uvelike olaksava kontrolu nad serviserima , kao i sigurnost od eventualne provale

Prednosti

  • Ušteda novca
  • Kontrola bez obzira gdje ste
  • Sigurnost
Kontaktirajte nas

FRANSIZA

Kontaktirajte nas!
Kontaktirajte nas